Vakuutusturva

Kansallinen senioriliitto on aloittanut yhteistyön IF -vakuutusyhtiön kanssa ja vakuuttanut sekä piirijärjestöt että paikallisyhdistykset. Senioriliitto vastaa vakuutusten kustannuksista, joten vakuutusturva on maksuton kaikille yhdistyksille. Vakuutusturva on voimassa 1.10.2018 alkaen.

Vakuutuksiin kuuluvat vastuuvakuutuksista toiminnanvastuu-, oikeusturva- ja hallinnonvastuuvakuutus sekä henkilövakuutuksista talkooväen suppea tapaturmavakuutus, joka sisältää enintään 10 talkoolaista per tapahtuma.

Jotta vakuutukset ovat voimassa, tulee kaikki vakuutusten piirissä oleva toiminta olla yhdistyksen hallituksen ennakkoon päättämää.

Mahdollisen vahingon tapahtuessa pyydämme olemaan välittömästi yhteydessä liiton toimistoon, joka antaa ohjeita vakuutuskäsittelyä varten. Vahinkoilmoitus tehdään liiton toimiston antamien ohjeiden mukaan.