Edunvalvonta

Jäsenyytesi on meille, koko liitolle, tärkeä. Vaikka et itse osallistuisi aktiivisesti edunvalvonta-
työskentelyyn, jäsenyytesi kasvattaa joukkoamme ja sen myötä painoarvoamme, kun pyrimme vaikuttamaan meitä kaikkia koskeviin asioihin.


Paikallisesti Valkeakoskella

Yhdistyksemme toimii eläkeläisten etujen puolesta yhdessä muiden paikallisten eläkeläisjärjestöjen kanssa. Yhdistyksellämme on edustaja eläkeläisten edunvalvontaa suorittavassa Valkeakosken vanhusneuvostossa.


Valtakunnallisesti

Kattojärjestömme Kansallinen senioriliitto valvoo jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia etuja valtakunnallisella tasolla. Se pyrkii tukemaan eläkeläisten ja ikäihmisten yhteiskunnallista osallistumista tasavertaisina toimijoina muiden väestöryhmien kanssa.

Senioriliitto on neljänneksi suurin kuudesta eläkeläisjärjestöstä, jotka ovat perusteneet yhteistoimintaelimekseen edunvalvonnassa Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n.