Diskussionsgrupp


Seniorernas svenska diskussionsgrupp


Som bekant blir talspråket stelt och styvt om man inte har tillfälle att tala språket. Det gäller således att samlas för att tala svenska. Diskussionsämnet väljer gruppen själv. Gruppen samlas i Valkeakoski Opistos kafeteria månadens första måndag kl. 18.00, med början den 7.10. och de följande den 4.11. och 2.12.

Våren 2020 börjar mötena undantagsvis må. 13.1. och de följande hålls den 3.2, 2.3, 6.4. och 4.5.

Sammankallare

Peter Gorschelnik

0400 910960

peter.gorschelnik@gmail.com